ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ «ΩΡΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΠΠΟΤΟΞΟΤΕΣ»

ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Αγαπητά μας μέλη,

Στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί στη ζωή μας λόγω των περιοριστικών μέτρων των μετακινήσεων ως μέσο περιορισμού του Covid, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες τις οποίες έχουμε κάνει ως «Ωρίων-Έλληνες Ιπποτοξότες» ώστε να προσαρμοστούμε στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες των ημερών.

Καθώς σας έχουμε ήδη πληροφορήσει, με βάση την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4899/6-11-2020, η τοξοβολία και η ιππασία περιλαμβάνονται στα αθλήματα για τα οποία επιτρέπεται η άσκηση, με συγκεκριμένους περιορισμούς. Δυστυχώς η διευκρινιστική Οδηγία που εξεδόθη, επιτρέπει μεν την άσκηση στα παραπάνω αθλήματα αλλά μόνο εντός των ορίων του Δήμου κατοικίας των αθλουμένων.

Επιθυμία μας είναι να σας δώσουμε την ευκαιρία να αθλείστε ενόσω διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα. Μετά από έρευνα επί του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει αυτή τη στιγμή, καταλήγουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μετακινείστε με σκοπό την άθληση στην τοξοβολία και τη ιππασία και εκτός των ορίων του Δήμου κατοικίας σας. Φυσικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε με βεβαιότητα την απρόσκοπτη μετακίνηση, αφού το θεσμικό πλαίσιο παραμένει θολό και επαφύεται κάθε φορά στο αστυνομικό όργανο που διενεργεί  τον έλεγχο εάν θα αποδεχτεί τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο αθλούμενος. Σε κάθε περίπτωση όμως, πιστεύουμε ότι εάν έχετε στην κατοχή σας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα είστε σε θέση να αντιπαρέλθετε τυχόν ελέγχους.

Συστήνουμε λοιπόν σε όλους εσάς που επιθυμείτε να προσέρχεστε για άσκηση στους χώρους μας στην Παλλήνη και το Κορωπί όπως:

  1. Εγγραφείτε άμεσα μέλη στον φορέα μας, τις Ενώσεις Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΕΝ.Π.ΑΝ.). Με την εγγραφή σας, θα αποκτήσετε μοναδικό αριθμό Μητρώου μέλους, κάρτα μέλους και Βεβαίωση του Φορέα για τον λόγο της μετακίνησής σας. Η διαδικασία αυτή, πέραν της συμπλήρωσης των απαιτούμενων εγγράφων έχει κόστος 15 ευρώ για την έκδοση της κάρτας μέλους (εφάπαξ). Μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.orionarchery.gr/melos

  2. Εγγραφείτε ως αθλητές στην Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΕΟΤ). Με την εγγραφή σας θα αποκτήσετε Αριθμό Μητρώου αθλητή (ΑΜ) και κάρτα αθλητή. Το συνολικό κόστος για την εγγραφή σας ως αθλητές είναι 30 ευρώ ετησίως (15 ευρώ για την εγγραφή στην ΕΟΤ και 15 ευρώ για την εγγραφή σε Aθλητικό Σωματείο) καθώς και το κόστος επίσκεψης σε καρδιολόγο για την σφράγιση της Κάρτας Υγείας Αθλητή (η Κάρτα Υγείας αθλητή ανανεώνεται ανά έτος από την έκδοσή της).Μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.orionarchery.gr/athlites

Διευκρινίζουμε ότι όλη η διαδικασία παράδοσης σε εμάς των εγγράφων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.

Για την περίπτωση (1.)-εγγραφή στις ΕΝ.Π.ΑΝ., δεν απαιτείται να υπογράψετε τα αιτούμενα έγγραφα εφόσον μας τα αποστείλετε από το e-mail σας.

Για την περίπτωση (2.)-εγγραφή στην ΕΟΤ, πρέπει όλα τα έγγραφα να συμπληρωθούν και υπογραφούν σύμφωνα με τις Οδηγίες και μας τα αποστείλετε είτε σκαναρισμένα (υπάρχουν εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα που κάνουν εύκολα τη σχετική διαδικασία όπως πχ. το CamScanner) είτε βγάζοντάς τα φωτογραφίες.

 

Εκτιμούμε ότι η απόκτηση της ιδιότητας μέλους των ΕΝ.Π.ΑΝ. και της σχετικής Βεβαίωσης μετακίνησης, συνδυαστικά με την ιδιότητα του αθλητή τοξοβολίας, αποτελούν ισχυρά πιστοποιητικά για τις μετακινήσεις σας από και προς τους χώρους μας.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.