ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (EOT):

  • ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: Η Κάρτα Υγείας Αθλητή, πρέπει να υπογραφεί και σφραγιστεί υποχρεωτικά και μόνο από Καρδιολόγο. Επειδή θα πρέπει να τη έχετε μαζί σας πάντοτε (όταν φέρετε τόξο), σας συστήνουμε να ζητήσετε από το γιατρό να σας σφραγίσει δύο αντίγραφα (στην περίπτωση που χαθεί το ένα).  Προσοχή, θα πρέπει να έχετε κολλήσει την φωτογραφία διαβατηρίου πάνω στην Κάρτα Υγείας, στο σχετικό πλαίσιο.

  • ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. Προσοχή, θα πρέπει να έχετε κολλήσει την φωτογραφία διαβατηρίου πάνω στην Αίτηση, στο σχετικό πλαίσιο.

  • ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 & ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4: Εκ των 2 Υπευθύνων Δηλώσεων θα συμπληρώσετε τη σχετική που αναφέρεται σε ενήλικες/ανηλίκους). 

  • ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

  • ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6: "Η Ιατρική Βεβαίωση για Covid" πρέπει επίσης να σφραγιστεί από Ιατρό (ταυτόχρονα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1).

 

Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να μας προσκομίσετε ακόμη τα εξής:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας.

  • 15ε για εγγραφή στην ΕΟΤ. 

  • 15ε για εγγραφή σε Α.Σ.

 

Έχετε υπόψη σας ότι, εάν γραφτείτε ως αθλητές μέχρι το τέλος του 2020, τον Ιανουάριο 2021 θα πρέπει να καταβάλετε εκ νέου παράβολο 15 ευρώ που αφορά την ετήσια συνδρομή σας στην Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά μετά τη συμπλήρωση και σφράγισή τους, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα, ή ευκρινείς φωτογραφίες των εγγράφων) στον Θοδωρή Πρινιωτάκη, στο e-mail orionarchery.gr@gmail.com ώστε να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή σας ως αθλητές τοξοβολίας. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εάν είστε ήδη κάτοχοι τόξου, είναι υποχρεωτική η απόκτηση της αθλητικής ιδιότητας από την ΕΟΤ, προκειμένου το τόξο σας να αποχαρακτηριστεί ως ΄"Οπλο" βάσει του Νόμου περί Όπλων και Εκρηκτικών.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας

 

Εκ της Διευθύνσεως